Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnan kirjallisuuskatsaus joulukuussa 2021

Alla oleva teksti suomennettu SAVE-hankkeen englanninkielisestä lehdistötiedotteesta, jonka voit ladata tästä.

SAVE – hankkeessa Minhon yliopisto Portugalissa teki systemaattisen tiedonkeruututkimuksen ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnan nykytilanteesta. Julkaisu on nyt saatavilla englanniksi.

Kirjallisuuskatsaus esittelee erilaisia seulontavälineitä ja niiden käyttöä. Seulontavälineiden käyttäminen tukee ammattilaisia tunnistamaan väkivaltaa ja laiminlyöntiä ja ne toimivat myös pohjana ikääntyneen tilanteen tarkemmalle arvioinnille. Käytössä on ominaisuuksiltaan erilaisia seulontavälineitä, joiden käytön hyvistä ja huonoista puolista on esitetty erilaisia perusteluja. Sekä ammattilaiset että ikääntyneet itse saattavat kokea erilaisia esteitä seulonnassa.

Kirjallisuuskatsauksessa löydettiin 37 seulontavälinettä, joista vain kahdeksaa oli testattu tutkimuksissa. Kirjallisuuskatsauksessa valikoitui joitakin vakiintuneita arviointivälineitä (HS-EAST, VASS ja EASI©), jotka ovat käytettävissä käytännön ympäristössä. SAVE – hankkeen tavoitteena on nyt kouluttaa useiden alojen ammattilaisia käyttämään ja tulkitsemaan näitä työkaluja.

Kirjallisuuskatsauksen johtopäätöksinä tutkijat esittävät, että ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulontaa käsittelevä tutkimuskirjallisuus nostaa esiin useita perusteluja sekä seulonnan puolesta että sitä vastaan. Ymmärretään, että seulonta on tärkeä väline väkivaltaepäilyn herättämisessä. Kuitenkin tehokkaiden ja käytännöllisten välineiden puute ja vähäinen tieto seulonnan mahdollisista kielteisistä seurauksista ovat tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon seulontaohjelmien täytäntöönpanossa.

Edellä mainittujen puutteiden korjaamiseksi ja ammattilaisten auttamiseksi tekemään tietoon perustuvia päätöksiä tarvitaan lisää tutkimusta. On syytä huomata, että seulontavälineiden käytön mahdollisten myönteisten vaikutusten lisäksi ne ovat erityisen hyödyllisiä koulutettaessa työssään ikääntyneitä kohtaavia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Näin ollen näiden ammattilaisten kouluttaminen hyviin seulontakäytäntöihin on olennaisen tärkeää, jotta seulontaa voidaan toteuttaa. Sen avulla voidaan myös lisätä tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta ja edistää laajempaa näkemystä väkivaltaa aiheuttavista olosuhteista ja muista tekijöistä.

Suomeksi, puolaksi, kreikaksi portugaliksi ja italiaksi julkaisu on saatavilla tammikuussa 2022.

Voit ladata englanninkielisen tutkimusraportin ja abstraktin osoitteesta: https://www.projectsave.eu/documents/

Lisää tietoa SAVE – hankkeesta on saatavilla osoitteessa: https://www.projectsave.eu/