Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä 15. kesäkuuta

Perjantaina 15. kesäkuuta vietetään maailmanlaajuista ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää (World Elder Abuse Awareness Day). Erityisesti ikääntyneet naiset ovat haavoittuvaisia fyysiselle ja henkiselle väkivallalle. TISOVA -hanke kouluttaa vanhusten palvelukeskuksissa työskenteleviä ammattilaisia ja vapaaehtoisia tunnistamaan ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja tarjoamaan heille apua ja tukea.

Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastainen päivä 15. kesäkuuta