SAFE -hankkeen 2. uutiskirje julkaistu

SAFE (A Safer Life for Older Women) -hankkeen toisessa uutiskirjeessä kerrotaan ’Moniammatillisia toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja viranomaisille’ -raportin julkaisusta, joulukuussa 2018 Romaniassa järjestetystä kouluttajakoulutuksesta sekä vastajulkaistun ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn liittyvän koulutusohjelman pilotoinneista hankekumppanimaissa.

Pääset lukemaan uutiskirjeen englanniksi tai suomeksi hankkeen nettisivujen kautta.

Two Moons -hankkeen kirja ikääntyneiden ihmisoikeuksista saatavilla suomeksi

Erasmus+ -rahoitteinen Two Moons -hankkeemme on julkaissut ikääntyneille suunnatun kirjan, joka kokoaa yhteen ikäihmisten kertomia tosielämän tarinoita arjen ihmisoikeusloukkauksista. Kirja tarjoaa työkaluja ja yhteystietoja ihmisoikeusrikkomusten raportoimiseen käytännön tasolla.

Kirja on nyt käännetty suomeksi ja on ladattavissa tästä. Alkuperäinen englanninkielinen versio on saatavilla hankkeen nettisivuilta.

Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tukeminen vapaaehtoistyössä -koulutus

Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa järjestää osana Euroopan unionin rahoittamaa Tisova -hanketta koulutusta vapaaehtoisille. Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tukeminen vapaaehtoistyössä -tilaisuus järjestetään tiistaina 3. syyskuuta 2019 klo 16.30-19.00 Pasilan kirjaston auditoriossa, Kellosilta 9, 00520 Helsinki

Kouluttajina toimivat ThM, esh Sirkka Perttu ja sosionomi YAMK Päivi Helakallio-Ranta, osk VoiVa. Koulutuksesta annetaan osallistumistodistus. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevan lomakkeen kautta.

 

Kansainvälinen ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä

WEAAD

Tänään 15. kesäkuuta vietetään maailmanlaajuista ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää (World Elder Abuse Awareness Day). Vaikka ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta ei ole enää yhtä tabu kuin vuosikymmeniä sitten, se on edelleen yksi vähiten tutkituista väkivallan tyypeistä kansallisissa tutkimuksissa ja yksi vähiten käsitellyistä kansallisissa väkivallan vastaisissa toimintasuunnitelmissa.

Kyseessä on maailmanlaajuinen, kaikkia yhteiskuntia koskeva ongelma, joka vaikuttaa miljoonien ikääntyneiden ihmisten terveyteen ja ihmisoikeuksiin ympäri maailmaa, ja ansaitsee siksi laajan huomion erityisesti tänä YK:n nimeämänä päivänä.

Osuuskunta VoiVan käynnissä olevat EU -hankkeet SAFE (Safer Life for Older Women), TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse) ja Two Moons pyrkivät kukin ehkäisemään ja puuttumaan ikääntyneisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun.

Lisätietoa hankkeista:

SAFE (Safer Life for Older Women)

TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse)

Two Moons

Two Moons -hankkeen kirja ikääntyneille on julkaistu

Erasmus+ -rahoitteinen Two Moons -hankkeemme on julkaissut ikääntyneille suunnatun kirjan ’ My Human Rights, My Well-Being’, joka kokoaa yhteen ikäihmisten kertomia tosielämän tarinoita arjen ihmisoikeusloukkauksista. Kirja tarjoaa työkaluja ja yhteystietoja ihmisoikeusrikkomusten raportoimiseen käytännön tasolla.

Kirjaa käännetään parhaillaan suomeksi. Suomenkielinen versio tulee saataville seuraavien viikkojen kuluessa sekä Two Moons -hankkeen nettisivulle että omille nettisivuillemme. Voit ladata englanninkielisen version jo nyt Two Moons -hankkeen nettisivuilta. 

TISOVA -hankkeen raportti julkaistu ja luettavissa

Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoituksensa saava TISOVA -hanke (2017-2020) on neljän Suomesta, Virosta, Kreikasta sekä Itävallasta tulevan organisaation yhteistyöhanke. Hankkeessa koulutetaan ikääntyneiden palvelukeskusten henkilökuntaa ja vapaaehtoisia sekä keskuksissa vierailevia ikääntyneitä tunnistamaan ja tarjoamaan apua ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille.

Hankkeen ensimmäinen julkaisu, raportti ”Analytical Report on Abuse of Older Women in Selected European Countries” on nyt julkaistu ja luettavissa. Raportissa perehdytään paitsi ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaan tutkimustietoon, myös ikääntyneiden ja ammattilaisten kokemuksiin ilmiöstä kaikissa hankekumppanimaissa. Raportti toimii pohjana hankkeessa paraikaa tuotettavalle koulutusmateriaalille.

Voit ladata raportin tästä.

Two Moons -hankkeen 1. uutiskirje on julkaistu

“Älä tuomitse ketään ennen kuin olet kävellyt kaksi kuuta hänen kengissään”

Two Moons -hanke kehittää koulutusmateriaaleja, joiden tarkoituksena on parantaa ikäihmisten tietoisuutta heitä koskevista ihmisoikeuksista käytännön tasolla. Tavoitteena on voimaannuttaa ikääntyneitä puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin ja lisäämään hyvinvointiaan. Hankkeen ensimmäisessä uutiskirjeessä esitellään hanke ja sen tulevat tuotokset sekä kerrotaan hankkeen nettialustasta ja ensimmäisestä hanketapaamisesta Irlannissa syksyllä 2018. Lue koko uutiskirje tästä.

Ikääntyneiden ihmisoikeuksiin keskittyviä materiaaleja kehitteillä

Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavan Two Moons -hankkeen verkkoalusta osoitteessa https://twomoons.eu on julkaistu. Verkkoalusta tukee ko. kahden vuoden mittaisen hankkeen toteutusta, jonka tarkoituksena on parantaa ikäihmisten tietoisuutta heitä koskevista ihmisoikeuksista Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on voimaannuttaa ikääntyneitä puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin ja siten lisäämään hyvinvointiaan.

Hankkeen koulutusmateriaalit toteutetaan osallistavassa prosessissa yhdessä ikäihmisten ja ammattilaisten kanssa. Ikäihmisillä on mahdollisuus saada äänensä kuuluville hankkeessa tuotettavan kirjan, teatterikäsikirjoituksen ja äänitteiden kautta.

Two Moons -verkkopalvelussa tullaan julkaisemaan uutisia, blogeja ja hankkeen tuotoksia, kuten raportteja ja suosituksia. Sivuilla kerrotaan myös mahdollisuuksista osallistua hanketta koskeviin tapahtumiin ja työpajoihin.

Lue koko nettialustan julkaisua koskeva tiedote tästä.

WHOSEFVA -hankkeen nettikurssi julkaistu ja vapaasti hyödynnettävissä

WHOSEFVA, Euroopan Komission Daphne-ohjelman rahoittama kaksivuotinen projekti on tullut päätökseensä. Itävallassa, Virossa, Suomessa, Kreikassa, Latviassa ja Iso-Britanniassa toteutetun hankkeen tavoitteena oli auttaa väkivaltatyötä tekeviä organisaatioita ja ammattilaisia toimimaan ikääntyneiden, väkivaltaa kokeneiden naisten puolesta väkivallan ehkäisemiseksi.

Hankkeessa on julkaistu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu ”Viisi väkivallan merkkiä” -nettikurssi, joka on ilmainen ja vapaasti kenen tahansa hyödynnettävissä. Kurssi on englanninkielinen ja videopohjainen, ja kaikkiin videoihin on saatavilla tekstitykset myös suomeksi.

Voit rekisteröityä kurssille täältä. Pääset vaihtamaan tekstityskielen videoissa suomeksi rattaanmuotoisesta symbolista videoiden alalaidassa.

Jaathan tietoa kurssista myös kollegoillesi ja tuttavillesi.

Viisi väkivallan merkkiä -nettikurssi
Viisi väkivallan merkkiä -nettikurssi

WHOSEFVA -hankkeen tuloksia ja saavutuksia

Ikääntyneisiin, erityisesti ikääntyneisiin naisiin, kohdistuva väkivalta on Euroopassa laajamittainen ongelma, joka koskettaa kaikkia yhteiskuntaluokkia ja kulttuureja. Joulukuussa 2018 päättyneelle WHOSEFVA -hankkeelle oli tilausta, sillä Euroopassa ei ole aiemmin tuotettu vastaavaa terveydenhuollon henkilöstölle ja muille ammattilaisille suunnattua ja helposti saatavilla olevaa koulutusmateriaalia.

Suomessa WHOSEFVA –hankkeeseen osallistui aktiivisesti malmin sairaala. Sairaalassa työskenteli daphne –tiimi, johon kuului päivystyksestä ja lyhytaikaishoidosta sekä kaupungin sairaalan osastoilta ylihoitajia, lääkäreitä ja sairaanhoitajia.hankkeen aikana koulutettiin noin 250 terveydenhuollon ammattilaista ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta. koulutuksiin osallistui myös sosiaalityöntekijöitä ja kotihoidon työntekijöitä. Suomessa hanketta koordinoi Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa

Hankkeessa kehitettyjä, hyödyllisiä työkaluja koulutustarpeen täyttämiseen on ’Väkivallan kohteena olevien ikääntyneiden naisten tukeminen terveydenhuollon palveluissa’ -koulutusmanuaali ja -verkkokurssi (MOOC). Kyseiset tuotokset tukevat ammattihenkilöstön tiedon lisäämistä ikääntyneiden väkivallan uhrien tukemiseen Euroopan tasolla. Materiaalit voi ladata hankkeen nettisivuilta.

Lue koko tiedote tästä.