Kansainvälinen ikääntyneiden päivä 1.10

Tänään, kansainvälisenä ikääntyneiden päivänä, pyydämme hallituksia ja päättäjiä puuttumaan ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun. Ikäihmiset kohtaavat fyysistä, psyykkistä, seksuaalista ja taloudellista kaltoinkohtelua sekä laiminlyöntiä. Väkivallan tekijä voi olla kumppani/puoliso, aikuinen lapsi, lapsenlapsi, muu sukulainen tai hoitoalan ammattilainen.

TISOVA -hanke on laatinut toimenpidesuositukset ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun kitkemiseksi. Pääset lukemaan ne tästä.

Lisätietoja TISOVA -hankkeesta: https://www.wave-network.org/tisova/

#TISOVA #AgeingEqual #elderabuse #endEA #endGBV #endDV #TISOVAProject

Two Moons -hankkeen uutiskirje hankkeen päättymisestä

Neljäs ja viimeinen Two Moons -hankekumppaneiden kehittämä koulutusmateriaalituotos on julkaistu ja vapaasti saatavilla. “Kuuntele tarinani – Ihmisoikeudet ja ikäihmiset Euroopassa”, koostuu äänitetyistä monologeista, joissa kerrotaan ikääntyneiden ihmisten ihmisoikeusloukkauksista (monologit ovat peräisin dokumentaarisesta teatterikäsikirjoituksesta ”Meidän tarinamme: ikääntyneiden ihmisoikeudet Euroopassa).

Monilla ikäihmisillä ei ole mahdollisuutta osallistua kasvokkain järjestettäviin koulutuksiin ja työpajoihin toimintarajoitteiden, vähäisten varojen tai julkisen liikenteen puutteiden vuoksi. Podcasteina ja radion välityksellä levitetyt äänitteet helpottavat työpajojen järjestämistä ja mahdollistavat itseopiskelun myös pienemmillä paikkakunnilla ja vähemmillä resursseilla. Äänitteitä voidaan käyttää myös koulutusmateriaaleina terveys- ja sosiaalialan, lakitieteen ja muiden alojen ammattilaisille ja opiskelijoille parantamaan heidän ymmärrystään tilanteista, joissa ikääntyneiden oikeuksia rikotaan. Äänitteet lisäävät ammattilaisten tietoisuutta siitä, minkälaisia haasteita ikäihmiset kohtaavat oikeuksiensa toteuttamisessa arjessaan.

Äänitteiden lisäksi olemme tuottaneet oppaan, joka tarjoaa esimerkkejä työpajoihin sopivista sisällöistä ja suosituksia äänitteiden hyödyntämiselle ryhmissä ja itseohjatuissa opiskeluympäristöissä. Äänitteet ja oppaan voi ladata englanniksi, italiaksi, suomeksi ja romaniaksi osoitteesta: https://twomoons.eu/outputs.

Lue koko uutiskirje tästä.

 

Two Moons -hanke saa päätöksensä lopputilaisuuksien myötä

Kaksivuotinen, Euroopan Komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu Two Moons -hanke päättyy syyskuun 2020 lopussa. Hankkeen multiplier -tapahtuma, dokumentaarinen Two Moons -teatteriesitys ja ohjattu keskustelu, järjestettiin Vantaalla Marjatta-Säätiön Havurastissa 4.9.2020 turvavälein isolle joukolle Havurastin ikääntyneitä kävijöitä ja työntekijöitä. Ikäihmisten ihmisoikeuksiin ja draamapohjaisiin menetelmiin keskittyvä hanke tuotti toimintakautensa aikana kaiken kaikkiaan neljä tuotosta, jotka esiteltiin tilaisuudessa VoiVan työntekijöiden Päivi Helakallion ja Henriikka Laurolan toimesta.

Tilaisuuden varsinainen kohokohta oli dokumentaarinen teatteriesitys sekä siihen liittyvä ohjattu keskustelu yleisön kanssa. Yleisöä puhututti erityisesti kokemansa ikäsyrjintä ja oikeuksiensa loukkaukset terveyspalveluissa. VoiVan työntekijät kävivät osallistujien kanssa läpi, miten ko. tilanteissa voisi asiattomasta kohtelusta valittaa ja kehen olla yhteyksissä tuen saamiseksi. Kaikki osallistujat saivat mukaansa hankkeessa tuotetun Minun oikeuteni, minun hyvinvointini -käsikirjan, jossa kerrotaan ikäihmisiltä kerättyjen tarinoiden kautta heidän ihmisoikeuksistaan sekä listataan hyödyllisiä tahoja, joihin ottaa yhteyttä vastaavissa tapauksissa Suomessa.

Hankkeen toinen päätöstilaisuus, seminaari ikäihmisten oikeuksista Euroopassa, järjestettiin Laurea ammattikorkeakoulussa joukolle kansainvälisiä sosiaalialan opiskelijoita. VoiVan työntekijät Sirkka Perttu, Päivi Helakallio ja Henriikka Laurola esittelivät tilaisuudessa hankkeen ja sen tuotokset sekä kertoivat johdatuksena ikäihmisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ilmiönä. Tilaisuudessa kuunneltiin hankkeessa tuotettuja monologiäänitteitä, jotka perustuvat ikäihmisten omiin kertomuksiin tilanteista, joissa heidän ihmisoikeuksiaan on rikottu. Äänitteiden avulla herätettiin keskustelua pienryhmissä ihmisoikeuksista ja siitä, kuinka ammattilaisina voimme tukea oikeuksien toteutumista ikäihmisten arjessa.

Palaute molemmista tapahtumista oli positiivista; osallistujat kokivat ymmärryksensä ihmisoikeuksista ikääntyneiden arjessa parantuneen. He kokivat saaneensa myös työkaluja omien ja asiakkaidensa oikeuksien tukemiseen tulevaisuudessa.

Kaikki hankkeessa tuotetut koulutusmateriaalit ovat vapaasti ladattavissa neljällä kielellä hankkeen nettisivuilla https://twomoons.eu/outputs/.

Lisätietoa hankkeesta suomeksi löytyy täältä: http://www.voiva.fi/kotisivu/hankkeet/two-moons/

Tisova -hankkeen lopputilaisuus ”Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tunnistaminen ja tukeminen”

Suomessa Tisova -hankkeen lopputilaisuus ”Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tunnistaminen ja tukeminen” pidettiin 13. elokuuta 2020 ViaDia Senioritalossa Nummelassa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 23 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja ikääntynyttä. ViaDia Nummelassa on uusi toiminta- ja kokoontumispaikka ikääntyneille ja muille kansalaisille. Tilaisuudessa Sirkka Perttu esitteli Tisova -hankkeessa syksyllä 2020 julkaistavaa käsikirjaa, joka sisältää koulutusosiot vanhustenhuollon palveluissa toimiville ammattilaisille, vapaaehtoisille ja ikääntyneille. Käsikirjassa tarkastellaan ikääntyviin kohdistuvaa väkivaltaa ihmisoikeusloukkauksena. Koulutuskäsikirja julkaistaan englanniksi, saksaksi, viroksi, kreikaksi ja suomeksi.

Tilaisuudessa katsottiin Tarton yliopiston tuottama video ”Martan tarina”. Video on osa Tisova -hankkeen nettikurssia. joka myöhemmin syksyllä 2020 saa suomenkielisen tekstityksen. Videot on taltioitu Virossa sijaitsevan LendTeaterin ammattinäyttelijöiden avulla. Videot esittelevät erilaisia ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tapauksia. Ne ovat vapaasti katsottavissa Youtubessa ja niissä on suomenkielinen tekstitys.

Tilaisuuden osallistujat keskustelivat aktiivisesti ja kertoivat näkemyksiään ja kokemuksiaan aiheesta. He esittivät huolen erityisesti niistä ikääntyneistä, joilla ei ole läheisiä tai ystäviä ja joilla on vaikeuksia selvitä esimerkiksi pankkiasioinnissa netin välityksellä. Monilla ikääntyneillä ei edes ole nettiyhteyksiä. Lisäksi puhuttivat ikääntyneiden esteet hakea apua mahdolliseen kaltoinkohteluun ja väkivaltaan. Usein nämä esteet ovat voitettavissa vain pitkäjänteisellä työskentelyllä ikääntyneen kanssa.

Lue lisää Tisova -hankkeesta: http://www.voiva.fi/kotisivu/hankkeet/tisova-training-to-identify-and-support-older-victims-of-abuse/

Two Moons -hankkeessa julkaistu uusia draamapohjaisia koulutusmateriaaleja

Two Moons -hanke on julkaissut kaksi uutta tuotosta, joiden tarkoituksena on parantaa ikääntyneiden ihmisten tietämystä heidän ihmisoikeuksistaan. Tuotoksia voi käyttää lisäksi lisäämään ikääntyneiden ihmisoikeuksien tuntemusta ikäihmisten parissa työskentelevien ammattilaisten, opiskelijoiden ja suuren yleisön keskuudessa.

Ensimmäinen uusista tuotoksista on dokumentaarinen teatterikäsikirjoitus ”Meidän tarinamme: ihmisoikeudet ja ikäihmiset Euroopassa”. Two Moons -dokumentaarinen teatterikäsikirjoitus tuo eloon tarinat, jossa ikäihmiset kertovat tilanteista, joissa heidän oikeuksiaan on rikottu. Haastattelut on käsikirjoituksessa muokattu monologeiksi, jotka liitetään kokonaisuudeksi näytelmän käsikirjoituksella.

Toinen uusista tuotoksista on ”Ohjeistus dokumentaarisen Two Moons – teatteriesityksen ja ohjatun keskustelun järjestämiseksi”. Siinä hahmotellaan yksityiskohtineen koko prosessi Two Moons -teatteriesityksen järjestämiseksi suunnitteluvaiheesta tuotantoon, esiintymiseen ja näytelmän markkinoinnin helpottamiseen.

Lue lisää viimeisimmästä uutiskirjeestämme tästä.

15.6 – YK:n ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä

Tänään 15. kesäkuuta vietetään maailmanlaajuista ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää (World Elder Abuse Awareness Day). Suomessa kampanjapäivä tunnetaan nimellä Kätketyt äänet.

Osuuskunta VoiVan käynnissä olevat EU -hankkeet Two Moons ja TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse) pyrkivät ehkäisemään ja puuttumaan ikääntyneisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun. Oheisessa Two Moons -hankkeessa tuotetussa videossa kerrotaan ikäihmisten ihmisoikeuksista. Väkivalta on aina ihmisoikeusloukkaus.

Lisätietoa hankkeista:

TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse)

Two Moons

Two Moons -hankkeen 3. uutiskirje julkaistu

Erasmus+ – rahoitteisessa Two Moons -hankkeessamme on julkaistu uusi tuotos: ’Meidän tarinamme: ikääntyneiden ihmisoikeudet Euroopassa – dokumentaarinen teatterikäsikirjoitus’. Se muodostuu ikäihmisten itse sanoittami-sta tarinoista tilanteista, joissa heidän ihmisoikeuksiaan ei ole kunnioitettu. Tarinat on kerätty hankekumppani-maissa Suomessa, Irlannissa, Italiassa ja Romaniassa.Käsikirjoitus pohjautuu litteroituihin haastatteluihin, jotka on muokattu monologien muotoon. Kussakin tarinassa korostuvat tietyt Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleisso-pimuksen listaamat oikeusrikkomukset. Käsikirjoitus koostaa erilliset monologit yhteen näytelmän muodossa.

Dokumentaarinen teatterikäsikirjoitus on ladattavissa hankkeen nettisivuilta suomeksi, englanniksi, romaniaksi ja italiaksi osoitteessa https://twomoons.eu/outputs

Lue koko tiedote tästä.

Two Moons -hankkeen 2. uutiskirje julkaistu

Two Moons -hankkeessa julkaistiin YK:n kansainvälisenä ikääntyneiden päivänä 1.10.2019 hankkeen ensimmäinen tuotos, kirja ’Minun oikeuteni, minun hyvinvointini: ikäihmisten tarinoita’. Kirjaan on kerätty neljästä hankekumppanimaasta tosielämän tarinoita tilanteista, joissa ikäihmisten ihmisoikeuksia on loukattu. Tarinat on analysoitu Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja vammaisten henkilöiden oikeuksien koskevan sopimuksen avulla ihmisoikeusrikkomusten havainnollistamiseksi. Kirjassa on pyritty käytännön esimerkeillä lisäämään ihmisoikeustietoa ja tekemään ihmisoikeuksista merkityksellisiä ikääntyneiden, päätöksentekijöiden ja palveluntarjoajien näkökulmista.

Two Moons -hankkeessa kehitetään nyt parhaillaan toista tuotosta: ’Meidän tarinamme: ikääntyneiden ihmisoikeudet Euroopassa’ – dokumentaarinen
teatteriesitys ikääntyneiden ihmisoikeuksista. Käsikirjoitus pohjautuu ikääntyneiltä kerättyihin tosielämän tarinoihin, jotka dramatisoidaan
monologien muotoon.

Lue koko tiedote tästä.

SAFE-hankkeen tiedote uudesta julkaisusta

Erasmus+ -rahoitteisen SAFE (A safer life for older women) -hankkeen kolmas ja viimeinen tuotos, Ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja siihen puuttumista käsittelevä poliittinen asiakirja, on julkaistu.

Asiakirjan tavoitteena on löytää tapoja vahvistaa ja ylläpitää julkisten ja kolmannen sektorin palveluntarjoajien kykyä estää, tunnistaa ja reagoida riittävästi ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun. Asiakirjassa keskitytään sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin sekä koulutukseen ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan saralla. Asiakirjassa luonnostellaan strategisia periaatteita ja suuntaviivoja ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja sen tunnistamiseen. Se antaa suosituksia palveluista, moniammatillisen yhteistyön kehittämisestä, yleisen tietoisuuden lisäämisestä sekä koulutuksesta ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen.

Lue koko tiedote tästä.

Voit ladata (englanninkielisen) asiakirjan osoitteesta http://www.safeeuproject.eu/outputs/

TISOVA -hankkeen nettikurssi on nyt saatavilla

Yhteistyössä Erasmus+ -rahoitteisessa TISOVA -hankkeessa luotu nettikurssi ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta alkaa Tarton yliopiston hallinnoimana 4. marraskuuta 2019 englanninkielisenä. Suomenkielinen versio kurssista tulee saataville myöhemmin. Kurssi on suunnattu erityisesti ikääntyneiden palvelukeskusten henkilökunnalle, vapaaehtoisille sekä keskuksissa vieraileville ikäihmisille. Kurssi pyrkii tarjoamaan em. kohderyhmille taidot tunnistaa ja tarjota apua kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille ikääntyneille. Kurssin suorituksesta saa todistuksen.

Voit rekisteröityä kurssille täällä.

Lisätietoa kurssista videomuodossa ja PowerPoint –esityksenä.