TISOVA -hankkeen raportti julkaistu ja luettavissa

Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoituksensa saava TISOVA -hanke (2017-2020) on neljän Suomesta, Virosta, Kreikasta sekä Itävallasta tulevan organisaation yhteistyöhanke. Hankkeessa koulutetaan ikääntyneiden palvelukeskusten henkilökuntaa ja vapaaehtoisia sekä keskuksissa vierailevia ikääntyneitä tunnistamaan ja tarjoamaan apua ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille.

Hankkeen ensimmäinen julkaisu, raportti ”Analytical Report on Abuse of Older Women in Selected European Countries” on nyt julkaistu ja luettavissa. Raportissa perehdytään paitsi ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaan tutkimustietoon, myös ikääntyneiden ja ammattilaisten kokemuksiin ilmiöstä kaikissa hankekumppanimaissa. Raportti toimii pohjana hankkeessa paraikaa tuotettavalle koulutusmateriaalille.

Voit ladata raportin tästä.

Two Moons -hankkeen 1. uutiskirje on julkaistu

“Älä tuomitse ketään ennen kuin olet kävellyt kaksi kuuta hänen kengissään”

Two Moons -hanke kehittää koulutusmateriaaleja, joiden tarkoituksena on parantaa ikäihmisten tietoisuutta heitä koskevista ihmisoikeuksista käytännön tasolla. Tavoitteena on voimaannuttaa ikääntyneitä puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin ja lisäämään hyvinvointiaan. Hankkeen ensimmäisessä uutiskirjeessä esitellään hanke ja sen tulevat tuotokset sekä kerrotaan hankkeen nettialustasta ja ensimmäisestä hanketapaamisesta Irlannissa syksyllä 2018. Lue koko uutiskirje tästä.

Ikääntyneiden ihmisoikeuksiin keskittyviä materiaaleja kehitteillä

Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavan Two Moons -hankkeen verkkoalusta osoitteessa https://twomoons.eu on julkaistu. Verkkoalusta tukee ko. kahden vuoden mittaisen hankkeen toteutusta, jonka tarkoituksena on parantaa ikäihmisten tietoisuutta heitä koskevista ihmisoikeuksista Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on voimaannuttaa ikääntyneitä puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin ja siten lisäämään hyvinvointiaan.

Hankkeen koulutusmateriaalit toteutetaan osallistavassa prosessissa yhdessä ikäihmisten ja ammattilaisten kanssa. Ikäihmisillä on mahdollisuus saada äänensä kuuluville hankkeessa tuotettavan kirjan, teatterikäsikirjoituksen ja äänitteiden kautta.

Two Moons -verkkopalvelussa tullaan julkaisemaan uutisia, blogeja ja hankkeen tuotoksia, kuten raportteja ja suosituksia. Sivuilla kerrotaan myös mahdollisuuksista osallistua hanketta koskeviin tapahtumiin ja työpajoihin.

Lue koko nettialustan julkaisua koskeva tiedote tästä.

WHOSEFVA -hankkeen nettikurssi julkaistu ja vapaasti hyödynnettävissä

WHOSEFVA, Euroopan Komission Daphne-ohjelman rahoittama kaksivuotinen projekti on tullut päätökseensä. Itävallassa, Virossa, Suomessa, Kreikassa, Latviassa ja Iso-Britanniassa toteutetun hankkeen tavoitteena oli auttaa väkivaltatyötä tekeviä organisaatioita ja ammattilaisia toimimaan ikääntyneiden, väkivaltaa kokeneiden naisten puolesta väkivallan ehkäisemiseksi.

Hankkeessa on julkaistu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu ”Viisi väkivallan merkkiä” -nettikurssi, joka on ilmainen ja vapaasti kenen tahansa hyödynnettävissä. Kurssi on englanninkielinen ja videopohjainen, ja kaikkiin videoihin on saatavilla tekstitykset myös suomeksi.

Voit rekisteröityä kurssille täältä. Pääset vaihtamaan tekstityskielen videoissa suomeksi rattaanmuotoisesta symbolista videoiden alalaidassa.

Jaathan tietoa kurssista myös kollegoillesi ja tuttavillesi.

Viisi väkivallan merkkiä -nettikurssi
Viisi väkivallan merkkiä -nettikurssi

WHOSEFVA -hankkeen tuloksia ja saavutuksia

Ikääntyneisiin, erityisesti ikääntyneisiin naisiin, kohdistuva väkivalta on Euroopassa laajamittainen ongelma, joka koskettaa kaikkia yhteiskuntaluokkia ja kulttuureja. Joulukuussa 2018 päättyneelle WHOSEFVA -hankkeelle oli tilausta, sillä Euroopassa ei ole aiemmin tuotettu vastaavaa terveydenhuollon henkilöstölle ja muille ammattilaisille suunnattua ja helposti saatavilla olevaa koulutusmateriaalia.

Suomessa WHOSEFVA –hankkeeseen osallistui aktiivisesti malmin sairaala. Sairaalassa työskenteli daphne –tiimi, johon kuului päivystyksestä ja lyhytaikaishoidosta sekä kaupungin sairaalan osastoilta ylihoitajia, lääkäreitä ja sairaanhoitajia.hankkeen aikana koulutettiin noin 250 terveydenhuollon ammattilaista ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta. koulutuksiin osallistui myös sosiaalityöntekijöitä ja kotihoidon työntekijöitä. Suomessa hanketta koordinoi Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa

Hankkeessa kehitettyjä, hyödyllisiä työkaluja koulutustarpeen täyttämiseen on ’Väkivallan kohteena olevien ikääntyneiden naisten tukeminen terveydenhuollon palveluissa’ -koulutusmanuaali ja -verkkokurssi (MOOC). Kyseiset tuotokset tukevat ammattihenkilöstön tiedon lisäämistä ikääntyneiden väkivallan uhrien tukemiseen Euroopan tasolla. Materiaalit voi ladata hankkeen nettisivuilta.

Lue koko tiedote tästä.

Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tukeminen vapaaehtoistyössä -koulutus

Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa järjestää osana Euroopan unionin rahoittamaa Tisova -hanketta koulutusta vapaaehtoisille. Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tukeminen vapaaehtoistyössä -tilaisuus järjestetään torstaina 21. maaliskuuta 2019 klo 17-19 Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa, Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki.

Kouluttajina toimivat ThM, esh Sirkka Perttu ja sosionomi YAMK Päivi Helakallio-Ranta, osk VoiVa. Koulutuksesta annetaan osallistumistodistus. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevan lomakkeen kautta.

VoiVan blogikirjoitukset #AgeingEqual -kampanjaan

VoiVa on ottanut lokakuun alusta alkaen osaa parhaillaan käynnissä olevaan #AgeingEqual -kampanjaan, jota hallinnoi AGE Platform Europe. Kyseinen kampanja juhlii ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 70-vuotismerkkipäivää, ja pyrkii lisäämään ymmärrysten ikäsyrjinnän ilmiön laajuudesta yhteiskunnassamme. Kuluvalla viikolla teemana on ollut ikäsyrjintä ja väkivalta. VoiVan hankkeissa (Whosefva, Tisova ja Two Moons) sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutus perustuu ikääntyneiden ihmisoikeuksiin ja niissä koulutetaan tunnistamaan ikäsyrjintää. VoiVa otti osaa kahdella (englanninkielisellä blogikirjoituksella, jotka pääset lukemaan seuraavista linkeistä:

Combating elder abuse requires to promote older people’s human rights

Preventing elder abuse: educational resources from collaborative projects

YK:n kansainvälinen ikääntyneiden päivä, 1. lokakuuta

YK on julistanut 1. lokakuuta kansainväliseksi ikääntyneiden päiväksi (International Day of Older Persons). Vuodesta 1991 vietetty päivä pyrkii lisäämään tietoisuutta ikäihmisiin vaikuttavista ikävistä asioista kuten ikäsyrjintä ja ikääntyneiden kaltoinkohtelu.Toisaalta päivän tarkoituksena on myös juhlia ikäihmisten antia ja osallisuutta yhteiskuntaan.

2018 on erityisen tärkeä merkkivuosi, sillä ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus täyttää 70 vuotta. Ikääntyneiden päivänä juhlitaan ko. julistuksen merkitystä ja muistutetaan ihmisoikeuksien puolustamisen tärkeydestä pohjana ihmisten hyvinvoinnille ja vapaudelle.

Osuuskunta VoiVa tekee töitä ikäsyrjinnän ja ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi muun muassa kansainvälisten hankkeiden, kuten
 TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse) -hankkeen kautta. WHOSEFVA -hankkeen koulutuksissa korostettiin ikääntyneiden ihmisoikeuksia ja ikä- ja sukupuolisyrjinnän merkitystä ikääntyneisiin kohdistuvassa väkivallassa. Pyrimme myös aikaansaamaan positiivista muutosta voimaannuttamalla ikäihmisiä tunnistamaan ihmisoikeutensa ja vaalimaan niitä arjessa.
 
VoiVa ottaa osaa parhaillaan käynnissä olevaan #AgeingEqual -kampanjaan, jota hallinnoi AGE Platform Europe. Kyseinen kampanja juhlii ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 70-vuotismerkkipäivää, ja pyrkii lisäämään ymmärrysten ikäsyrjinnän ilmiön laajuudesta yhteiskunnassamme. Verkostomuotoinen kampanja toimii myös Euroopan laajuisena alustana uudenlaisille yhteisöille ja aktiviteeteille ikäsyrjinnän vastaisessa työssä. Lue kampanjan lehdistötiedote ja Liity mukaan!

TISOVA -hankkeen 2. hanketapaaminen käynnistyi Helsingissä

Euroopan Komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavan TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse) -hankkeen partneritapaaminen järjestetään Eurooppasalissa keskiviikkona 12. ja perjantaina 14. syyskuuta 2018. Tilaisuuteen osallistuu toistakymmentä hankkeen edustajaa Suomesta, Virosta, Kreikasta ja Itävallasta. Tiedotustilaisuus järjestetään keskiviikkoaamuna klo 10. Lue mediatiedote kokonaisuudessaan tästä.

Tänään on ikääntyneiden kaltoinkohtelun vastainen päivä

Tiesitkö että…

-Noin yksi kuudesta ikääntyneestä maailmanlaajuisesti on kokenut jonkinlaista väkivaltaa tai kaltoinkohtelua viimeisen 12 kk:n aikana

– Väkivallan esiintyvyys saattaa olla korkeampi laitoksissa kuin kotona asuvien ikääntyneiden keskuudessa

– Väkivalta voi johtaa vakaviin fyysisiin vammoihin ja sillä voi olla pitkäkestoisia psyykkisiä seuraamuksia

– Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun ennustetaan lisääntyvän ikääntyneen väestönosan kasvaessa

– Ikääntyneen väestönosan määrä muuhun väestöön nähden tulee maailmanlaajuisesti kaksinkertaistumaan, 900 miljoonasta hengestä vuonna 2015 2 kahteen miljardiin vuonna 2050

Yleisen tietoisuuden ja tiedon lisääminen yhteiskunnassa ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta on yksi keino ehkäistä sitä. Se antaa myös ikääntyneille rohkeutta kertoa asiasta ja läheisille rohkeutta puuttua siihen. VoiVa tekee ko. työtä EU -hankkeidensa (WHOSEFVA, TISOVA, SAFE) kautta.