TISOVA – Training to Identify and Support Older Victims of Abuse

Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoituksensa saanut TISOVA -hanke (2017-2020) oli neljän Suomesta, Virosta, Kreikasta sekä Itävallasta tulevan organisaation yhteistyöhanke. Hankkeessa koulutettiin ikääntyneiden palvelukeskusten henkilökuntaa ja vapaaehtoisia sekä keskuksissa vierailevia ikääntyneitä tunnistamaan ja tarjoamaan apua ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille

Hankkeen tuotoksina syntyi ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan koulutusohjelma ja -käsikirja, vapaasti hyödynnettävissä oleva verkkokurssi sekä raportti ikääntyneiden naisten väkivaltakokemuksista ja heidän tukemisestaan.

Lataa TISOVA -hankkeen esite.

Lataa TISOVA -hankkeen koulutuskäsikirja.

Katso TISOVA -hankkeen verkkokurssi.

Katso hankkeen kaikki tuotokset englanniksi, viroksi, saksaksi, kreikaksi ja suomeksi: https://wave-network.org/training-to-identify-and-support-older-victims-of-abuse-tisova/