Two Moons

Two Moons (2018-2020) -hanke oli Euroopan Komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu yhteistyö- ja aikuiskoulutushanke, joka keskittyi ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan ja kaltoinkohtelun torjuntaan.

Two Moons -hankkeen tavoitteena oli tarjota ikäihmisille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, päättäjille ja suurelle yleisölle oppimiskokemuksia ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja väkivallalta ja kaltoinkohtelulta suojaamiseen liittyen. Two Moons -hanke hyödynsi dokumentaarista teatteria taltioidakseen ikäihmisten tarinoita ja järjestää esityksen jälkeisiä keskustelusessioita (’talk back session’) kannustaakseen yleisöä oppimaan toisiltaan siitä, mitä ihmisoikeudet heille merkitsevät, miten ne näyttäytyvät arjessa, ja kuinka tilanteista, joissa ihmisoikeuksia rikotaan, voi selvitä.

Two Moons -hankekumppanit tulivat Irlannista, Italiasta, Romaniasta ja Suomesta. Teatterialan asiantuntijuutta toi hankkeeseen irlantilainen Gaiety School of Drama -koulu sekä italialainen Associazione di Promozione Sociale Teatri d’Imbarco -teatteri. Kussakin hankekumppanimaassa yhteistyötä tehtiin lisäksi paikallisen teatterin kanssa.

Hankkeen tuotoksina syntyivät seuraavat materiaalit:

Lisää tietoa hankkeen nettisivuilla.

Lataa hankkeen suomenkielinen esite.