WHOSEFVA

WHOSEFVA (Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse) oli Euroopan Komission Daphne-ohjelman rahoittama kaksivuotinen projekti, joka pyrki osoittamaan terveydenhuollon käytännöissä aukkoja tai esteitä, jotta ikääntyviin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan voitaisiin helpommin ja tehokkaammin puuttua. Projekti toteutettiin kuudessa osallistujamaassa: Itävallassa, Virossa, Suomessa, Kreikassa, Latviassa ja Iso-Britanniassa.

WHOSEFVA-projektin päätavoite oli auttaa väkivaltatyötä tekeviä organisaatioita toimimaan tehokkaammin ikääntyneiden, väkivaltaa kokeneiden naisten puolesta ja parantaa terveydenhuoltojärjestelmän kykyä vastata EU:n asettamiin tavoitteisiin.

Hankkeessa julkaistiin videopohjainen nettikurssi myös suomenkielisillä tekstityksillä. Kurssille pääsee hankkeen nettisivujen kautta.

Hankkeessa tuotettiin myös seuraavat materiaalit:

Hankkeen edunsaajia olivat:

  • Terveydenhuollon organisaatiot ja heidän henkilöstönsä kumppanimaissa
  • Sosiaalihuollon ja perheväkivallan työntekijät kumppanuusmaissa
  • Iäkkäät naispuoliset uhrit kumppanimaissa
  • Kansalliset ja paikalliset päätöksentekijät
  • Paikalliset tiedotusvälineet / yleisö
  • Euroopan terveydenhuollon ammattilaiset, sosiaalityöntekijät, perheväkivallan parissa työskentelevät ammattilaiset, tiedotusvälineet

Lisätietoa hankkeen nettisivuilla.