Osuuskunta

Osk VoiVa on vuonna 2017 perustettu suomalainen osuuskunta, joka tuottaa asiantuntijaorganisaationa aikuiskoulutus- ja konsulttipalveluja erityisesti ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaiseen työhön. VoiVa tekee töitä ikäsyrjinnän ja ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi erityisesti EU-rahoitteisten aikuiskoulutushankkeiden kautta.

Pyrimme kaikella toiminnallamme aikaansaamaan positiivista muutosta yhteiskunnassa voimaannuttamalla ikäihmisiä tunnistamaan ihmisoikeutensa ja vaalimaan niitä arjessa. Verkosto- ja yhteistyöstä ponnistava ja voimaa saava työmme tukee myös ikääntyneiden kanssa työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tarpeita. Vaikka VoiVa on organisaationa uusi, sen vahvuus on perustajien ja työntekijöiden yhteenlaskettu vuosikymmenten kokemus ja erityisasiantuntijuus ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä erityisesti väkivallan vastaisesta työstä sekä kansallisella että Euroopan tasolla.