SAVE -hanke päättyi 27.2.2023

Lyhyesti SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta -hankkeesta

Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on ensiarvoisen tärkeää. Kansanterveyden terminä seulonta tarkoittaa toimenpiteitä, joiden tarkoitus on löytää väestöstä tiettyjä tauteja, niiden esiasteita tai tautien aiheuttajia. Seulonta on osa ehkäisevää terveydenhuoltoa. Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyössä sillä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla ammattilaiset pyrkivät tunnistamaan ja erottamaan väkivaltaa kokevat henkilöt niistä, jotka eivät koe väkivaltaa. Tällä työalueella seulonnasta useimmiten käytetään termiä ”systemaattinen kysyminen”. Lähisuhdeväkivallan systemaattisen kysymisen tarkoitus on epäilyksen herääminen jatkotutkimuksia varten.

Kansanterveydessä seulottavat taudit ja seulonnan menetelmät perustuvat määriteltyihin tieteellisiin kriteereihin. Keskeinen kriteeri on, että seulonnalla voidaan todistetusti parantaa väestön terveyttä. Systemaattinen kysyminen lähisuhdeväkivallasta perustuu osittain samoihin kriteereihin. Kuitenkaan tällä hetkellä jatkohoidon seurantatulosten puutteen vuoksi ei voida tieteellisesti osoittaa, että systemaattinen kysyminen parantaa väkivaltaa kokeneiden terveyttä ja elämänlaatua.

Lähisuhdeväkivaltaa pidetään merkittävänä kansanterveysongelmana, mutta sen seulonta ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan alueella on vielä vähäistä. Siksi SAVE-hankkeeseen osallistuvat maat pilotoivat seulonnan/systemaattisen kysymisen käyttöä eri tavoin saadakseen kokemusta seulontatyökalujen käytöstä ja niiden hyödyllisyydestä erilaisissa vanhuksille suunnatuissa palveluissa.

SAVE -hankkeen päätöstilaisuudet

pidettiin kolmessa oppilaitoksessa: Stadin ammattiopistossa Helsingissä sekä ammattikorkeakouluissa Porissa ja Vantaassa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 104 opiskelijaa, opettajaa ja kouluttajaa. Lisäksi oli lyhyt keskustelutilaisuus Nummelassa ViaDia Senioritalossa, johon kerääntyi noin 40 paikallista ikääntynyttä.

Tilaisuuksissa esiteltiin SAVE -hankkeen tuloksia ja tuotoksia: ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen välineitä ja niiden käyttämistä, koulutuskäsikirjaa ja verkkokurssia. Ikääntyneiden palveluissa työskentelevät ammattilaiset olivat kiinnostuneita muiden ammattilaisten kokemuksista lähisuhdeväkivallasta kysymisestä ja miten ikääntyneet kokevat kysymisen.

Kaikki hankkeen materiaalit ovat edelleen ladattavissa nettisivuillamme, kuten myös ilmainen verkkokurssi. Verkkokurssille voi vielä ilmoittautua. Sen voi suorittaa omaan tahtiin suomeksi, englanniksi, italiaksi, portugaliksi, puolaksi ja kreikaksi osoitteissa:

https://www.projectsave.eu/training/

Results – Save project (projectsave.eu)