SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Osk VoiVa aloitti vuoden 2021 alussa yhteistyön Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmassa eurooppalaisten ikääntyneille palveluja tarjoavien organisaatioiden kanssa. Suomessa VoiVa tekee yhteistyötä Malmin sairaalan (HUS) päivystyspalvelujen kanssa. Myös Helsingin kaupungin ammatti- ja aikuisopisto Stadi on yhteistyössä mukana.

Suomessa hanke perustuu aikaisempaan eurooppalaiseen WHOSEFVA -yhteistyöhankkeeseen, jossa Malmin sairaalan päivystys- ja lyhytaikaishoidon palveluissa ikääntyneiltä potilailta kysyttiin heidän väkivaltakokemuksistaan käyttäen EASI -kyselylomaketta (Elder Abuse Suspicion Index © – EASI.).

Seulontavälineen käytöllä pyritään tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisessa ja arvioimisessa ja ikääntyneiden asianmukaisiin palveluihin ohjaamisessa. SAVE -hanke pyrkii parantamaan erilaisten seulontaohjelmien käyttöä ikääntyneiden palveluissa kouluttamalla heitä käyttämään niitä. Suomessa keskitytään EASI -kyselylomakkeen käyttämiseen. Hanke kestää vuoden 2023 alkuun.

Hankkeen nettisivut: https://www.projectsave.eu/

Tiedustelut VoiVassa: Sirkka Perttu, slperttu(at)gmail.com tai info(at)voiva.fi