Tiedote: WHOSEFVA -hankkeen 3. hanketapaaminen Wienissä

WHOSEFVA (Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse) on Euroopan Komission Daphne-ohjelman rahoittama kaksivuotinen projekti , joka pyrkii osoittamaan terveydenhuollon käytännöissä aukkoja tai esteitä, jotta ikääntyviin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan voitaisiin helpommin ja tehokkaammin puuttua. Projekti toteutetaan kuudessa osallistujamaassa: Itävallassa, Virossa, Suomessa, Kreikassa, Latviassa ja Iso-Britanniassa. Hanketta koordinoi virolainen Women’s Support and Infromation Centre yhdessä suomalaisen ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan asiantuntijan ja VoiVa -osuuskunnan puheenjohtajan Sirkka Pertun kanssa.

Vuosi WHOSEFVA -hankkeen käynnistymisen ja ensimmäisen hanketapaamisen jälkeen hankekumppanit kokoontuivat yhteen Itävallan Wienissä 1.-3. maaliskuuta 2018 esittelemään ja keskustelemaan hankkeen tähänastisista tuloksista. Hankekumppanimaissa on tähän mennessä järjestetty yhteensä 14 koulutustapahtumaa. Hankkeen sanoma ja informaatio on tavoittanut 280 sairaanhoitajaa, lääkäriä, sosiaalityöntekijää sekä muita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä asiantuntijoita.  Ammattilaisten tavoittamisen lisäksi WHOSEFVA on saanut mahdollisuuden kohdata 67 ikääntynyttä naista ja miestä väkivaltakokemuksia kartoittavissa fokusryhmissä. Lue koko suomenkielinen tiedote tästä.