TISOVA -hankkeen nettikurssi on nyt saatavilla

Yhteistyössä Erasmus+ -rahoitteisessa TISOVA -hankkeessa luotu nettikurssi ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta alkaa Tarton yliopiston hallinnoimana 4. marraskuuta 2019 englanninkielisenä. Suomenkielinen versio kurssista tulee saataville myöhemmin. Kurssi on suunnattu erityisesti ikääntyneiden palvelukeskusten henkilökunnalle, vapaaehtoisille sekä keskuksissa vieraileville ikäihmisille. Kurssi pyrkii tarjoamaan em. kohderyhmille taidot tunnistaa ja tarjota apua kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille ikääntyneille. Kurssin suorituksesta saa todistuksen.

Voit rekisteröityä kurssille täällä.

Lisätietoa kurssista videomuodossa ja PowerPoint –esityksenä.

 

Kansainvälinen ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä

WEAAD

Tänään 15. kesäkuuta vietetään maailmanlaajuista ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää (World Elder Abuse Awareness Day). Vaikka ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta ei ole enää yhtä tabu kuin vuosikymmeniä sitten, se on edelleen yksi vähiten tutkituista väkivallan tyypeistä kansallisissa tutkimuksissa ja yksi vähiten käsitellyistä kansallisissa väkivallan vastaisissa toimintasuunnitelmissa.

Kyseessä on maailmanlaajuinen, kaikkia yhteiskuntia koskeva ongelma, joka vaikuttaa miljoonien ikääntyneiden ihmisten terveyteen ja ihmisoikeuksiin ympäri maailmaa, ja ansaitsee siksi laajan huomion erityisesti tänä YK:n nimeämänä päivänä.

Osuuskunta VoiVan käynnissä olevat EU -hankkeet SAFE (Safer Life for Older Women), TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse) ja Two Moons pyrkivät kukin ehkäisemään ja puuttumaan ikääntyneisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun.

Lisätietoa hankkeista:

SAFE (Safer Life for Older Women)

TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse)

Two Moons

WHOSEFVA -hankkeen nettikurssi julkaistu ja vapaasti hyödynnettävissä

WHOSEFVA, Euroopan Komission Daphne-ohjelman rahoittama kaksivuotinen projekti on tullut päätökseensä. Itävallassa, Virossa, Suomessa, Kreikassa, Latviassa ja Iso-Britanniassa toteutetun hankkeen tavoitteena oli auttaa väkivaltatyötä tekeviä organisaatioita ja ammattilaisia toimimaan ikääntyneiden, väkivaltaa kokeneiden naisten puolesta väkivallan ehkäisemiseksi.

Hankkeessa on julkaistu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu ”Viisi väkivallan merkkiä” -nettikurssi, joka on ilmainen ja vapaasti kenen tahansa hyödynnettävissä. Kurssi on englanninkielinen ja videopohjainen, ja kaikkiin videoihin on saatavilla tekstitykset myös suomeksi.

Voit rekisteröityä kurssille täältä. Pääset vaihtamaan tekstityskielen videoissa suomeksi rattaanmuotoisesta symbolista videoiden alalaidassa.

Jaathan tietoa kurssista myös kollegoillesi ja tuttavillesi.

Viisi väkivallan merkkiä -nettikurssi
Viisi väkivallan merkkiä -nettikurssi

Tänään on ikääntyneiden kaltoinkohtelun vastainen päivä

Tiesitkö että…

-Noin yksi kuudesta ikääntyneestä maailmanlaajuisesti on kokenut jonkinlaista väkivaltaa tai kaltoinkohtelua viimeisen 12 kk:n aikana

– Väkivallan esiintyvyys saattaa olla korkeampi laitoksissa kuin kotona asuvien ikääntyneiden keskuudessa

– Väkivalta voi johtaa vakaviin fyysisiin vammoihin ja sillä voi olla pitkäkestoisia psyykkisiä seuraamuksia

– Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun ennustetaan lisääntyvän ikääntyneen väestönosan kasvaessa

– Ikääntyneen väestönosan määrä muuhun väestöön nähden tulee maailmanlaajuisesti kaksinkertaistumaan, 900 miljoonasta hengestä vuonna 2015 2 kahteen miljardiin vuonna 2050

Yleisen tietoisuuden ja tiedon lisääminen yhteiskunnassa ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta on yksi keino ehkäistä sitä. Se antaa myös ikääntyneille rohkeutta kertoa asiasta ja läheisille rohkeutta puuttua siihen. VoiVa tekee ko. työtä EU -hankkeidensa (WHOSEFVA, TISOVA, SAFE) kautta.

 

Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä 15. kesäkuuta

Perjantaina 15. kesäkuuta vietetään maailmanlaajuista ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää (World Elder Abuse Awareness Day). Erityisesti ikääntyneet naiset ovat haavoittuvaisia fyysiselle ja henkiselle väkivallalle. TISOVA -hanke kouluttaa vanhusten palvelukeskuksissa työskenteleviä ammattilaisia ja vapaaehtoisia tunnistamaan ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja tarjoamaan heille apua ja tukea.

Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastainen päivä 15. kesäkuuta

VoiVa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n minimessuilla

Voimaa vanhuuteen – osk VoiVa osallistui SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n minimessuille 29. toukokuuta 2018. Osuuskunnan edustaja Sirkka Perttu kertoi tietoiskussaan Erasmus+ hankkeesta ”Training to Identify and Support Older Victims of Abuse – TISOVA. Minimessut ovat verkostoitumis- ja koulutustapahtuma sosiaali- ja terveysjärjestöille ja palveluntarjoajille. Päivän esitysten aikana tietoiskuja Twitterin kautta katsoi yhteensä 411 käyttäjää ja yhteensä 469 käyttäjää tallenteena.

Katso tapahtuman koko ohjelma täältä.