WHOSEFVA -hankkeen tuloksia ja saavutuksia

Ikääntyneisiin, erityisesti ikääntyneisiin naisiin, kohdistuva väkivalta on Euroopassa laajamittainen ongelma, joka koskettaa kaikkia yhteiskuntaluokkia ja kulttuureja. Joulukuussa 2018 päättyneelle WHOSEFVA -hankkeelle oli tilausta, sillä Euroopassa ei ole aiemmin tuotettu vastaavaa terveydenhuollon henkilöstölle ja muille ammattilaisille suunnattua ja helposti saatavilla olevaa koulutusmateriaalia.

Suomessa WHOSEFVA –hankkeeseen osallistui aktiivisesti malmin sairaala. Sairaalassa työskenteli daphne –tiimi, johon kuului päivystyksestä ja lyhytaikaishoidosta sekä kaupungin sairaalan osastoilta ylihoitajia, lääkäreitä ja sairaanhoitajia.hankkeen aikana koulutettiin noin 250 terveydenhuollon ammattilaista ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta. koulutuksiin osallistui myös sosiaalityöntekijöitä ja kotihoidon työntekijöitä. Suomessa hanketta koordinoi Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa

Hankkeessa kehitettyjä, hyödyllisiä työkaluja koulutustarpeen täyttämiseen on ’Väkivallan kohteena olevien ikääntyneiden naisten tukeminen terveydenhuollon palveluissa’ -koulutusmanuaali ja -verkkokurssi (MOOC). Kyseiset tuotokset tukevat ammattihenkilöstön tiedon lisäämistä ikääntyneiden väkivallan uhrien tukemiseen Euroopan tasolla. Materiaalit voi ladata hankkeen nettisivuilta.

Lue koko tiedote tästä.