YK:n kansainvälinen ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastainen päivä 15.6

YK:n kansainvälisenä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaisena päivänä muistutamme, että ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistaminen on ensimmäinen askel avun tarjoamiselle.

Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu on sosiaalinen ongelma, joka vaikuttaa valtavasti ikääntyneiden terveyteen ja ihmisoikeuksiin ympäri maailmaa, ja ilmiö, joka ansaitsee koko kansainvälisen yhteisön huomion.

Tutkimusten mukaan ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja väkivalta on laajalle levinnyt ilmiö, mutta myös suurelta osin aliraportoitu. Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta auttaa tunnistamaan väkivaltatapaukset varhaisessa vaiheessa ja tarjoamaan tarvittaessa tukea, mutta seulontatyökalujen käyttö on edelleen harvinaista Euroopassa.

Erasmus+ -rahoitteinen Save -hanke kokoaa yhteen organisaatioita Puolasta, Italiasta, Suomesta, Portugalista ja Kyprokselta edistämään seulontakäytäntöjä ja väkivaltatilanteiden varhaista tunnistamista.

Save-hankkeen yhteistyökumppanit toimivat yhdessä estääkseen ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa kattavalla seulontaohjelmalla erilaisissa terveys- ja sosiaalihuollon ympäristöissä. Kutsumme kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset mukaan hankkeen tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin kehittämään uutta tietoa ja taitoja ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi.

#WEAAD2022 #kätketytäänet #RightsDoNotGetOld #elderabuse #saveeuproject