Ajankohtaista SAVE -hankkeesta

SAVE – hankkeeseen osallistuvissa toiminnoissa on tapahtunut muutoksia johtuen covid-19- sekä lakko- ja työvoimapuutteen kysymyksistä terveydenhuollon alueella, erityisesti sairaaloissa. EASI – lomake (Elder Abuse Suspicion Index © (EASI) | Department of Family Medicine – McGill University) on haastattelulomake. Tilanteen vuoksi päätimme käyttää haastattelujen sijasta kyselyä. EASIsta on tehty kyselyyn tarkoitettu versio, johon ikääntyneet voivat vastata itse. Lomake on EASI-sa (The Elder Abuse Suspicion Index – self administered © (EASI-sa). Kanadassa on tehty tutkimus käyttäen EASI-sa -kyselylomaketta (Yaffe MJ, Weiss D, Lithwick M. Seniors’ Self-Administration of the Elder Abuse Suspicion Index (EASI): A Feasibility Study. J Elder Abuse Negl. 2012 ; 24(4) 277-292). Ikääntyneet vastaajat kokivat kyselyn positiivisesti ja hyväksyttäväksi tavaksi kysyä lähisuhdeväkivallasta.

Sipoon Palvelutalosäätiö sr tekee EASI-sa kyselyn viikolla 22 (30.5. – 14.6.2022) palvelutalojensa 65 vuotta täyttäneille asukkaille. Kyselyssä tiedustellaan heidän lähisuhdeväkivallan kokemuksistaan viimeisen vuoden aikana, miten tärkeää on kysyä siitä ja miten he kokivat tämän kyselyn. Aikaisemmin toukokuussa 2022 ryhmä omaishoitajia vastasi kyselyyn Helsingissä.

Syyskuussa 2022 on tarkoitus pitää Sipoossa palvelutalojen henkilöstölle aiheesta koulutus ja kertoa kyselyn tuloksista. Koulutuksen tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Sipoossa järjestetään myös Sipoon Palvelutalosäätiö sr:n asukkaille tilaisuus, jossa kerrotaan lähisuhdeväkivallasta, palveluista ja kyselyn tuloksista.

Myös Helsingissä suunnitellaan koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutus keskittyy ikääntyneiden lähisuhdeväkivallasta kysymiseen, sen menetelmistä ja apuvälineistä.