Kansainvälinen ikääntyneiden päivä 1.10

Tänään, kansainvälisenä ikääntyneiden päivänä, pyydämme hallituksia ja päättäjiä puuttumaan ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun. Ikäihmiset kohtaavat fyysistä, psyykkistä, seksuaalista ja taloudellista kaltoinkohtelua sekä laiminlyöntiä. Väkivallan tekijä voi olla kumppani/puoliso, aikuinen lapsi, lapsenlapsi, muu sukulainen tai hoitoalan ammattilainen.

TISOVA -hanke on laatinut toimenpidesuositukset ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun kitkemiseksi. Pääset lukemaan ne tästä.

Lisätietoja TISOVA -hankkeesta: https://www.wave-network.org/tisova/

#TISOVA #AgeingEqual #elderabuse #endEA #endGBV #endDV #TISOVAProject

Tisova -hankkeen lopputilaisuus ”Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tunnistaminen ja tukeminen”

Suomessa Tisova -hankkeen lopputilaisuus ”Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tunnistaminen ja tukeminen” pidettiin 13. elokuuta 2020 ViaDia Senioritalossa Nummelassa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 23 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja ikääntynyttä. ViaDia Nummelassa on uusi toiminta- ja kokoontumispaikka ikääntyneille ja muille kansalaisille. Tilaisuudessa Sirkka Perttu esitteli Tisova -hankkeessa syksyllä 2020 julkaistavaa käsikirjaa, joka sisältää koulutusosiot vanhustenhuollon palveluissa toimiville ammattilaisille, vapaaehtoisille ja ikääntyneille. Käsikirjassa tarkastellaan ikääntyviin kohdistuvaa väkivaltaa ihmisoikeusloukkauksena. Koulutuskäsikirja julkaistaan englanniksi, saksaksi, viroksi, kreikaksi ja suomeksi.

Tilaisuudessa katsottiin Tarton yliopiston tuottama video ”Martan tarina”. Video on osa Tisova -hankkeen nettikurssia. joka myöhemmin syksyllä 2020 saa suomenkielisen tekstityksen. Videot on taltioitu Virossa sijaitsevan LendTeaterin ammattinäyttelijöiden avulla. Videot esittelevät erilaisia ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tapauksia. Ne ovat vapaasti katsottavissa Youtubessa ja niissä on suomenkielinen tekstitys.

Tilaisuuden osallistujat keskustelivat aktiivisesti ja kertoivat näkemyksiään ja kokemuksiaan aiheesta. He esittivät huolen erityisesti niistä ikääntyneistä, joilla ei ole läheisiä tai ystäviä ja joilla on vaikeuksia selvitä esimerkiksi pankkiasioinnissa netin välityksellä. Monilla ikääntyneillä ei edes ole nettiyhteyksiä. Lisäksi puhuttivat ikääntyneiden esteet hakea apua mahdolliseen kaltoinkohteluun ja väkivaltaan. Usein nämä esteet ovat voitettavissa vain pitkäjänteisellä työskentelyllä ikääntyneen kanssa.

Lue lisää Tisova -hankkeesta: http://www.voiva.fi/kotisivu/hankkeet/tisova-training-to-identify-and-support-older-victims-of-abuse/

15.6 – YK:n ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä

Tänään 15. kesäkuuta vietetään maailmanlaajuista ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää (World Elder Abuse Awareness Day). Suomessa kampanjapäivä tunnetaan nimellä Kätketyt äänet.

Osuuskunta VoiVan käynnissä olevat EU -hankkeet Two Moons ja TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse) pyrkivät ehkäisemään ja puuttumaan ikääntyneisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun. Oheisessa Two Moons -hankkeessa tuotetussa videossa kerrotaan ikäihmisten ihmisoikeuksista. Väkivalta on aina ihmisoikeusloukkaus.

Lisätietoa hankkeista:

TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse)

Two Moons

TISOVA -hankkeen nettikurssi on nyt saatavilla

Yhteistyössä Erasmus+ -rahoitteisessa TISOVA -hankkeessa luotu nettikurssi ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta alkaa Tarton yliopiston hallinnoimana 4. marraskuuta 2019 englanninkielisenä. Suomenkielinen versio kurssista tulee saataville myöhemmin. Kurssi on suunnattu erityisesti ikääntyneiden palvelukeskusten henkilökunnalle, vapaaehtoisille sekä keskuksissa vieraileville ikäihmisille. Kurssi pyrkii tarjoamaan em. kohderyhmille taidot tunnistaa ja tarjota apua kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille ikääntyneille. Kurssin suorituksesta saa todistuksen.

Voit rekisteröityä kurssille täällä.

Lisätietoa kurssista videomuodossa ja PowerPoint –esityksenä.

 

Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tukeminen vapaaehtoistyössä -koulutus

Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa järjestää osana Euroopan unionin rahoittamaa Tisova -hanketta koulutusta vapaaehtoisille. Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tukeminen vapaaehtoistyössä -tilaisuus järjestetään tiistaina 3. syyskuuta 2019 klo 16.30-19.00 Pasilan kirjaston auditoriossa, Kellosilta 9, 00520 Helsinki

Kouluttajina toimivat ThM, esh Sirkka Perttu ja sosionomi YAMK Päivi Helakallio-Ranta, osk VoiVa. Koulutuksesta annetaan osallistumistodistus. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevan lomakkeen kautta.

 

Kansainvälinen ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä

WEAAD

Tänään 15. kesäkuuta vietetään maailmanlaajuista ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää (World Elder Abuse Awareness Day). Vaikka ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta ei ole enää yhtä tabu kuin vuosikymmeniä sitten, se on edelleen yksi vähiten tutkituista väkivallan tyypeistä kansallisissa tutkimuksissa ja yksi vähiten käsitellyistä kansallisissa väkivallan vastaisissa toimintasuunnitelmissa.

Kyseessä on maailmanlaajuinen, kaikkia yhteiskuntia koskeva ongelma, joka vaikuttaa miljoonien ikääntyneiden ihmisten terveyteen ja ihmisoikeuksiin ympäri maailmaa, ja ansaitsee siksi laajan huomion erityisesti tänä YK:n nimeämänä päivänä.

Osuuskunta VoiVan käynnissä olevat EU -hankkeet SAFE (Safer Life for Older Women), TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse) ja Two Moons pyrkivät kukin ehkäisemään ja puuttumaan ikääntyneisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun.

Lisätietoa hankkeista:

SAFE (Safer Life for Older Women)

TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse)

Two Moons

TISOVA -hankkeen raportti julkaistu ja luettavissa

Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoituksensa saava TISOVA -hanke (2017-2020) on neljän Suomesta, Virosta, Kreikasta sekä Itävallasta tulevan organisaation yhteistyöhanke. Hankkeessa koulutetaan ikääntyneiden palvelukeskusten henkilökuntaa ja vapaaehtoisia sekä keskuksissa vierailevia ikääntyneitä tunnistamaan ja tarjoamaan apua ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille.

Hankkeen ensimmäinen julkaisu, raportti ”Analytical Report on Abuse of Older Women in Selected European Countries” on nyt julkaistu ja luettavissa. Raportissa perehdytään paitsi ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaan tutkimustietoon, myös ikääntyneiden ja ammattilaisten kokemuksiin ilmiöstä kaikissa hankekumppanimaissa. Raportti toimii pohjana hankkeessa paraikaa tuotettavalle koulutusmateriaalille.

Voit ladata raportin tästä.

Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tukeminen vapaaehtoistyössä -koulutus

Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa järjestää osana Euroopan unionin rahoittamaa Tisova -hanketta koulutusta vapaaehtoisille. Väkivallan ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden ikääntyneiden tukeminen vapaaehtoistyössä -tilaisuus järjestetään torstaina 21. maaliskuuta 2019 klo 17-19 Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa, Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki.

Kouluttajina toimivat ThM, esh Sirkka Perttu ja sosionomi YAMK Päivi Helakallio-Ranta, osk VoiVa. Koulutuksesta annetaan osallistumistodistus. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevan lomakkeen kautta.

YK:n kansainvälinen ikääntyneiden päivä, 1. lokakuuta

YK on julistanut 1. lokakuuta kansainväliseksi ikääntyneiden päiväksi (International Day of Older Persons). Vuodesta 1991 vietetty päivä pyrkii lisäämään tietoisuutta ikäihmisiin vaikuttavista ikävistä asioista kuten ikäsyrjintä ja ikääntyneiden kaltoinkohtelu.Toisaalta päivän tarkoituksena on myös juhlia ikäihmisten antia ja osallisuutta yhteiskuntaan.

2018 on erityisen tärkeä merkkivuosi, sillä ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus täyttää 70 vuotta. Ikääntyneiden päivänä juhlitaan ko. julistuksen merkitystä ja muistutetaan ihmisoikeuksien puolustamisen tärkeydestä pohjana ihmisten hyvinvoinnille ja vapaudelle.

Osuuskunta VoiVa tekee töitä ikäsyrjinnän ja ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi muun muassa kansainvälisten hankkeiden, kuten
 TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse) -hankkeen kautta. WHOSEFVA -hankkeen koulutuksissa korostettiin ikääntyneiden ihmisoikeuksia ja ikä- ja sukupuolisyrjinnän merkitystä ikääntyneisiin kohdistuvassa väkivallassa. Pyrimme myös aikaansaamaan positiivista muutosta voimaannuttamalla ikäihmisiä tunnistamaan ihmisoikeutensa ja vaalimaan niitä arjessa.
 
VoiVa ottaa osaa parhaillaan käynnissä olevaan #AgeingEqual -kampanjaan, jota hallinnoi AGE Platform Europe. Kyseinen kampanja juhlii ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 70-vuotismerkkipäivää, ja pyrkii lisäämään ymmärrysten ikäsyrjinnän ilmiön laajuudesta yhteiskunnassamme. Verkostomuotoinen kampanja toimii myös Euroopan laajuisena alustana uudenlaisille yhteisöille ja aktiviteeteille ikäsyrjinnän vastaisessa työssä. Lue kampanjan lehdistötiedote ja Liity mukaan!

TISOVA -hankkeen 2. hanketapaaminen käynnistyi Helsingissä

Euroopan Komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavan TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse) -hankkeen partneritapaaminen järjestetään Eurooppasalissa keskiviikkona 12. ja perjantaina 14. syyskuuta 2018. Tilaisuuteen osallistuu toistakymmentä hankkeen edustajaa Suomesta, Virosta, Kreikasta ja Itävallasta. Tiedotustilaisuus järjestetään keskiviikkoaamuna klo 10. Lue mediatiedote kokonaisuudessaan tästä.