WHOSEFVA -hankkeen nettikurssi julkaistu ja vapaasti hyödynnettävissä

WHOSEFVA, Euroopan Komission Daphne-ohjelman rahoittama kaksivuotinen projekti on tullut päätökseensä. Itävallassa, Virossa, Suomessa, Kreikassa, Latviassa ja Iso-Britanniassa toteutetun hankkeen tavoitteena oli auttaa väkivaltatyötä tekeviä organisaatioita ja ammattilaisia toimimaan ikääntyneiden, väkivaltaa kokeneiden naisten puolesta väkivallan ehkäisemiseksi.

Hankkeessa on julkaistu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu ”Viisi väkivallan merkkiä” -nettikurssi, joka on ilmainen ja vapaasti kenen tahansa hyödynnettävissä. Kurssi on englanninkielinen ja videopohjainen, ja kaikkiin videoihin on saatavilla tekstitykset myös suomeksi.

Voit rekisteröityä kurssille täältä. Pääset vaihtamaan tekstityskielen videoissa suomeksi rattaanmuotoisesta symbolista videoiden alalaidassa.

Jaathan tietoa kurssista myös kollegoillesi ja tuttavillesi.

Viisi väkivallan merkkiä -nettikurssi
Viisi väkivallan merkkiä -nettikurssi

WHOSEFVA -hankkeen tuloksia ja saavutuksia

Ikääntyneisiin, erityisesti ikääntyneisiin naisiin, kohdistuva väkivalta on Euroopassa laajamittainen ongelma, joka koskettaa kaikkia yhteiskuntaluokkia ja kulttuureja. Joulukuussa 2018 päättyneelle WHOSEFVA -hankkeelle oli tilausta, sillä Euroopassa ei ole aiemmin tuotettu vastaavaa terveydenhuollon henkilöstölle ja muille ammattilaisille suunnattua ja helposti saatavilla olevaa koulutusmateriaalia.

Suomessa WHOSEFVA –hankkeeseen osallistui aktiivisesti malmin sairaala. Sairaalassa työskenteli daphne –tiimi, johon kuului päivystyksestä ja lyhytaikaishoidosta sekä kaupungin sairaalan osastoilta ylihoitajia, lääkäreitä ja sairaanhoitajia.hankkeen aikana koulutettiin noin 250 terveydenhuollon ammattilaista ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta. koulutuksiin osallistui myös sosiaalityöntekijöitä ja kotihoidon työntekijöitä. Suomessa hanketta koordinoi Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa

Hankkeessa kehitettyjä, hyödyllisiä työkaluja koulutustarpeen täyttämiseen on ’Väkivallan kohteena olevien ikääntyneiden naisten tukeminen terveydenhuollon palveluissa’ -koulutusmanuaali ja -verkkokurssi (MOOC). Kyseiset tuotokset tukevat ammattihenkilöstön tiedon lisäämistä ikääntyneiden väkivallan uhrien tukemiseen Euroopan tasolla. Materiaalit voi ladata hankkeen nettisivuilta.

Lue koko tiedote tästä.

Tiedote: WHOSEFVA -hankkeen 3. hanketapaaminen Wienissä

WHOSEFVA (Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse) on Euroopan Komission Daphne-ohjelman rahoittama kaksivuotinen projekti , joka pyrkii osoittamaan terveydenhuollon käytännöissä aukkoja tai esteitä, jotta ikääntyviin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan voitaisiin helpommin ja tehokkaammin puuttua. Projekti toteutetaan kuudessa osallistujamaassa: Itävallassa, Virossa, Suomessa, Kreikassa, Latviassa ja Iso-Britanniassa. Hanketta koordinoi virolainen Women’s Support and Infromation Centre yhdessä suomalaisen ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan asiantuntijan ja VoiVa -osuuskunnan puheenjohtajan Sirkka Pertun kanssa.

Vuosi WHOSEFVA -hankkeen käynnistymisen ja ensimmäisen hanketapaamisen jälkeen hankekumppanit kokoontuivat yhteen Itävallan Wienissä 1.-3. maaliskuuta 2018 esittelemään ja keskustelemaan hankkeen tähänastisista tuloksista. Hankekumppanimaissa on tähän mennessä järjestetty yhteensä 14 koulutustapahtumaa. Hankkeen sanoma ja informaatio on tavoittanut 280 sairaanhoitajaa, lääkäriä, sosiaalityöntekijää sekä muita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä asiantuntijoita.  Ammattilaisten tavoittamisen lisäksi WHOSEFVA on saanut mahdollisuuden kohdata 67 ikääntynyttä naista ja miestä väkivaltakokemuksia kartoittavissa fokusryhmissä. Lue koko suomenkielinen tiedote tästä.