Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastainen päivä 15. kesäkuuta