WHOSEFVA

WHOSEFVA (Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse) oli Euroopan Komission Daphne-ohjelman rahoittama kaksivuotinen projekti (2016-2018), joka pyrki osoittamaan terveydenhuollon käytännöissä aukkoja tai esteitä, jotta ikääntyviin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan voitaisiin helpommin ja tehokkaammin puuttua. Projekti toteutettiin kuudessa osallistujamaassa: Itävallassa, Virossa, Suomessa, Kreikassa, Latviassa ja Iso-Britanniassa.

WHOSEFVA-projektin päätavoite oli auttaa ikääntyneitä työssään kohtaavia terveydenhuollon ammattilaisia ja väkivaltatyötä tekeviä organisaatioita toimimaan tehokkaammin ikääntyneiden, väkivaltaa kokeneiden naisten puolesta ja parantaa terveydenhuoltojärjestelmän kykyä vastata EU:n asettamiin tavoitteisiin.

EASI – haastattelulomakkeen pilotointi tapahtui Malmin päivystyksessä ja jatkohoito-osastoilla 15.-21. tammikuuta 2018 ja 4.-17. kesäkuuta 2018. (Perttu S. 2018. Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun epäily – mittarin käyttäminen ja tulokset).

Perttu, S. 2018. The use of Elder Abuse Suspicion Index © (EASI) – screening tool – experiences and results

Hankkeen loppuseminaarin diat 8.11.2018.

Hankkeessa julkaistiin videopohjainen nettikurssi myös suomenkielisillä tekstityksillä. Kurssille pääsee hankkeen nettisivujen kautta.

Hankkeessa tuotettiin myös seuraavat materiaalit:

Lisätietoa hankkeen nettisivuilla.