SAVE -hankkeen keskustelutilaisuus torstaina 23.9.2021

SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Keskustelutilaisuus torstaina 23.9.2021 klo 13.30 – 15 Malmin sairaalassa

Malmin sairaalassa Helsingissä järjestetään SAVE -hankkeen tilaisuus, jossa keskustellaan ikääntyviin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan seulonnasta/systemaattisesta kysymisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa käyttäen erilaisia kyselylomakkeita.

Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta on perusteltua ongelman yleisyyden vuoksi ja sen vakavien ja kuolemaan johtavien seurausten vuoksi. Seulonta parantaa ikääntyneiden turvallisuutta, hyvinvointia ja edistää heidän oikeuksiensa toteutumista. Tarvittaessa se auttaa myös toteuttamaan lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta. Toisaalta seulonta on aikaa vievä prosessi ja ongelma on monimutkainen. Ammattilaisilla ei aina ole aikaa, sopivia olosuhteita tai taitoja suorittaa seulontaa käyttäen laaja-alaisia seulontavälineitä tunnistamisen optimoimiseksi.

Hankkeessa portugalilainen kumppani, Minhon yliopisto, on tehnyt alan tutkimukseen perustuvan kirjallisuuskatsauksen ja päätynyt suosittelemaan hankkeessa pilotoitavaksi EASI (Elder Abuse Suspicion Index)-,  H-S/EAST (Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test) – tai VASS (Vulnerability to Abuse Screening Scale) – instrumentteja, jotka on testattu erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Suomessa hanke perustuu aikaisempaan eurooppalaiseen WHOSEFVA -yhteistyöhankkeeseen, jossa Malmin sairaalan päivystys- ja lyhytaikaishoidon palveluissa ikääntyneiltä potilailta kysyttiin heidän väkivaltakokemuksistaan käyttäen EASI -kyselylomaketta. Tätä kyselylomaketta sovelletaan myös SAVE -hankkeessa Malmin päivystyspalveluissa.

Tilaisuudessa keskustellaan erilaisista seulontavälineistä ja arvioidaan niiden käyttöä Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kehittänyt lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen, jonka käytöstä on myös tarkoitus keskustella.

Tilaisuus on pienimuotoinen noudattaen turvallisuusrajoituksia. Siihen voidaan ottaa 10 – 12 henkilöä ilmoittautumisen perusteella. Osallistujat ovat Malmin päivystyspalveluiden henkilökuntaa ja johtoa. Tarvittaessa tilaisuus toteutetaan netin välityksellä, jos sitä ei voi pitää fyysisesti samassa tilassa.

Lataa kutsu pdf:nä tästä.

Lisätietoa hankkeesta:

SAVE – Screening for Abuse Victims among Elderly | Osuuskunta VoiVa

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Sirkka Perttu, slperttu(at)gmail.com