SAVE -hankkeen koulutusmateriaali saatavilla

SAVE -hankkeessa on valmistunut koulutuskäsikirja ja ilmainen nettikurssi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Käsikirjan ja nettikurssin osiot 1 ja 4 sisältävät perustietoa ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan esiintyvyydestä, sen muodoista, terveysvaikutuksista ikääntyneille ja ikääntyneiden tukemisesta. Lisäksi ne sisältävät ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan merkkien ja oireiden arviointia suhteessa ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien ja -lääkitysten vaikutuksiin.

Osiot 2 ja 3 käsittelevät erityisesti ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan seulontaa/systemaattista kysymistä. Ne sisältävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL ja Sosiaali- ja terveysministeriön STM suositukset ja ohjeistukset ja miksi seulonta/systemaattinen kysyminen ikääntyneiltä voi olla monimutkaista ja millaisia oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä siihen liittyy.

Koulutuskäsikirjan materiaali on ladattavissa englanniksi, suomeksi, puolaksi, italiaksi, kreikaksi ja portugaliksi:

https://www.projectsave.eu/screening-for-violence-against-older-persons-a-training-package/

Ilmaiselle nettikurssille kirjaudutaan ja luodaan käyttäjätunnus. Nettikurssin osioita voi suorittaa omassa tahdissa. Kurssin osioissa on harjoituksia ja mm. suomenkielisiä lähdeviitteitä. Kaikki nettikurssin neljä osiota suositellaan suoritettavaksi, jotta ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta ja systemaattisesta kysymisestä muodostuisi kokonaiskuva. Osiot 1 ja 4 tutustuttavat aiheen perusasioihin ja ovat suositeltavia erityisesti alan opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Osiot 2 ja 3 syventävät aihetta ja paneutuvat erityisesti Suomen lainsäädäntöön ja eettisiin kysymyksiin. Kurssi on suoritettavissa englanniksi, suomeksi, puolaksi, italiaksi, kreikaksi ja portugaliksi:

Project save

Osioista 2 ja 3 on saatavilla myös koulutusdiat suomeksi:

Koulutusdiat. Sirkka Perttu 2022, Helsinki.

Lähdeluettelo

Ikääntyneiden kokemukset lähisuhdeväkivallasta kysymisestä -kyselyn tuloksia

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemukset ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan kysymisestä