SAVE – Screening for Abuse Victims among Elderly

SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta sosiaali- ja terveyspalveluissa -hanke (2021-2023) on Euroopan  Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu yhteistyöhanke. Hankekumppanit koostuvat eurooppalaisista ikääntyneille palveluja tarjoavista organisaatioista. Hanketta koordinoi PCG Polska Sp. z o.o. (Puola). Suomessa oli tarkoitus tehdä yhteistyötä Malmin sairaalan päivystyspalvelujen (HUS) kanssa, mutta se ei onnistunut koronapandemian aiheuttaman vaikean henkilöstötilanteen vuoksi. Sen sijaan yhteistyö toteutui Helsingin gerontologisen sosiaalityön ja Sipoossa sijaitsevien yksityisten palvelutalojen kanssa.

Suomessa hanke perustuu aikaisempaan eurooppalaiseen WHOSEFVA -yhteistyöhankkeeseen, jossa Malmin sairaalan päivystys- ja lyhytaikaishoidon palveluissa ikääntyneiltä potilailta kysyttiin heidän väkivaltakokemuksistaan käyttäen EASI -kyselylomaketta (Elder Abuse Suspicion Index © – EASI.). Seulontavälineen käytöllä pyritään tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisessa ja arvioimisessa ja ikääntyneiden asianmukaisiin palveluihin ohjaamisessa. SAVE -hanke pyrkii parantamaan erilaisten seulontaohjelmien käyttöä ikääntyneiden palveluissa kouluttamalla ammattilaisia käyttämään niitä. Suomessa keskitytään EASI -kyselylomakkeen käyttämiseen.

Hankkeessa käytettiin EASI – Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun epäily – lomakkeen itsetäytettävää muotoa (Self-Administrable EASI © (EASI-sa) – Elder Abuse Suspicion Index © (EASI) | Department of Family Medicine – McGill University). EASI-sa lomake käännettiin suomeksi ja ruotsiksi. Touko-kesäkuussa 2022 tehtiin pienimuotoinen kysely 65 vuotta täyttäneille ikääntyneille, jotka asuivat omissa asunnoissaan palvelutaloissa tai jotka osallistuivat seniorikeskusten toimintaan.

Vuodesta 2008 alkaen sosiaali- ja terveysministeriö on suositellut perhe- ja lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamista kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa käyttämällä Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomaketta (Lomakkeet väkivallan kirjaamiseen ja kartoittamiseen – THL). Myös THL suosittelee sen käyttämistä kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa osana jokaisen asiakkaan perustilanteen kartoittamista. Tässä hankkeessa ei ollut mahdollisuutta käyttää THL:n suosittelemaa lomaketta. Kuitenkin SAVE – hankkeessa tehdyn kyselyn mukaan suurin osa ikääntyneistä pitää tärkeänä, että että sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilainen kysyy asiasta. Hankkeessa tehtiin myös kysely sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille

Kyselyistä on yhteenvedot Ajankohtaista -sivullamme.

Hankkeen nettisivut: https://www.projectsave.eu/

Lataa hankkeen suomenkielinen esite.

Lataa hankkeen kirjallisuuskatsaus ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan seulonnasta.