SAVE – Screening for Abuse Victims among Elderly

SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonta sosiaali- ja terveyspalveluissa -hanke on Euroopan neuvoston Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu yhteistyöhanke. Hankekumppanit koostuvat eurooppalaisista ikääntyneille palveluja tarjoavista organisaatioista. Hanketta koordinoi PCG Polska Sp. z o.o. (Puola). Suomessa VoiVa tekee yhteistyötä Malmin sairaalan (HUS) päivystyspalvelujen kanssa. Myös Helsingin kaupungin ammatti- ja aikuisopisto Stadi on yhteistyössä mukana.

Suomessa hanke perustuu aikaisempaan eurooppalaiseen WHOSEFVA -yhteistyöhankkeeseen, jossa Malmin sairaalan päivystys- ja lyhytaikaishoidon palveluissa ikääntyneiltä potilailta kysyttiin heidän väkivaltakokemuksistaan käyttäen EASI -kyselylomaketta (Elder Abuse Suspicion Index © – EASI.). Seulontavälineen käytöllä pyritään tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisessa ja arvioimisessa ja ikääntyneiden asianmukaisiin palveluihin ohjaamisessa. SAVE -hanke pyrkii parantamaan erilaisten seulontaohjelmien käyttöä ikääntyneiden palveluissa kouluttamalla ammattilaisia käyttämään niitä. Suomessa keskitytään EASI -kyselylomakkeen käyttämiseen.

Hankkeen yleiset tavoitteet ovat:

– lisätä tietoa seulontamenetelmistä ja niiden soveltuvuudesta ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa

– edistää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kykyä tunnistaa ja puuttua ikääntyneisiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun ja tukea sekä ohjata väkivaltaa kohdanneita ikääntyneitä asianomaisiin palveluihin

– lisätä kouluttajien taitoja kouluttaa, tukea ja mentoroida ammattilaisia ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta

Hanke alkoi vuoden 2021 alussa ja kestää vuoden 2023 alkuun.

Hankkeen nettisivut: https://www.projectsave.eu/

Lataa hankkeen suomenkielinen esite.

Lataa hankkeen kirjallisuuskatsaus ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan seulonnasta.