Tänään on ikääntyneiden kaltoinkohtelun vastainen päivä

Tiesitkö että…

-Noin yksi kuudesta ikääntyneestä maailmanlaajuisesti on kokenut jonkinlaista väkivaltaa tai kaltoinkohtelua viimeisen 12 kk:n aikana

– Väkivallan esiintyvyys saattaa olla korkeampi laitoksissa kuin kotona asuvien ikääntyneiden keskuudessa

– Väkivalta voi johtaa vakaviin fyysisiin vammoihin ja sillä voi olla pitkäkestoisia psyykkisiä seuraamuksia

– Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun ennustetaan lisääntyvän ikääntyneen väestönosan kasvaessa

– Ikääntyneen väestönosan määrä muuhun väestöön nähden tulee maailmanlaajuisesti kaksinkertaistumaan, 900 miljoonasta hengestä vuonna 2015 2 kahteen miljardiin vuonna 2050

Yleisen tietoisuuden ja tiedon lisääminen yhteiskunnassa ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta on yksi keino ehkäistä sitä. Se antaa myös ikääntyneille rohkeutta kertoa asiasta ja läheisille rohkeutta puuttua siihen. VoiVa tekee ko. työtä EU -hankkeidensa (WHOSEFVA, TISOVA, SAFE) kautta.