Tiedote: SAFE -hanke käynnistyi

Kaksivuotinen hankekumppanuus SAFE -projektin, koko englanninkieliseltä nimeltään ”“A safer life for older women: training professionals and implementing cooperation mechanisms for combating violence and abuse against older women”, parissa saatiin käyntiin ensimmäisen hankekokouksen muodossa Italiassa tammikuussa. Hankkeen aihealue on ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen.

Lue englanninkielinen tiedote hankkeen käynnistymisestä ja ensimmäisestä hankekokouksesta.

Hankkeen nettisivu löytyy osoitteesta http://www.safeeuproject.eu/