YK:n kansainvälinen ikääntyneiden päivä, 1. lokakuuta

YK on julistanut 1. lokakuuta kansainväliseksi ikääntyneiden päiväksi (International Day of Older Persons). Vuodesta 1991 vietetty päivä pyrkii lisäämään tietoisuutta ikäihmisiin vaikuttavista ikävistä asioista kuten ikäsyrjintä ja ikääntyneiden kaltoinkohtelu.Toisaalta päivän tarkoituksena on myös juhlia ikäihmisten antia ja osallisuutta yhteiskuntaan.

2018 on erityisen tärkeä merkkivuosi, sillä ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus täyttää 70 vuotta. Ikääntyneiden päivänä juhlitaan ko. julistuksen merkitystä ja muistutetaan ihmisoikeuksien puolustamisen tärkeydestä pohjana ihmisten hyvinvoinnille ja vapaudelle.

Osuuskunta VoiVa tekee töitä ikäsyrjinnän ja ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi muun muassa kansainvälisten hankkeiden, kuten
 TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse) -hankkeen kautta. WHOSEFVA -hankkeen koulutuksissa korostettiin ikääntyneiden ihmisoikeuksia ja ikä- ja sukupuolisyrjinnän merkitystä ikääntyneisiin kohdistuvassa väkivallassa. Pyrimme myös aikaansaamaan positiivista muutosta voimaannuttamalla ikäihmisiä tunnistamaan ihmisoikeutensa ja vaalimaan niitä arjessa.
 
VoiVa ottaa osaa parhaillaan käynnissä olevaan #AgeingEqual -kampanjaan, jota hallinnoi AGE Platform Europe. Kyseinen kampanja juhlii ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 70-vuotismerkkipäivää, ja pyrkii lisäämään ymmärrysten ikäsyrjinnän ilmiön laajuudesta yhteiskunnassamme. Verkostomuotoinen kampanja toimii myös Euroopan laajuisena alustana uudenlaisille yhteisöille ja aktiviteeteille ikäsyrjinnän vastaisessa työssä. Lue kampanjan lehdistötiedote ja Liity mukaan!