TISOVA – Training to Identify and Support Older Victims of Abuse

Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoituksensa saanut TISOVA -hanke (2017-2020) oli neljän Suomesta, Virosta, Kreikasta sekä Itävallasta tulevan organisaation yhteistyöhanke. Hankkeessa koulutettiin ikääntyneiden palvelukeskusten henkilökuntaa ja vapaaehtoisia sekä keskuksissa vierailevia ikääntyneitä tunnistamaan ja tarjoamaan apua ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille.

Kohderyhmät:

  • Palvelukeskusten henkilökunta
  • Palvelukeskusten vapaaehtoiset
  • Palvelukeskusten palveluja käyttävät ikääntyneet
  • Palvelukeskuksen alueen kotihoidon henkilöstö

Hankkeen päätavoitteet olivat:

  • laatia interaktiivinen koulutusohjelma joka antaa aktiivisen oppimisen mahdollisuuksia ikääntyneisiin, erityisesti naisiin, kohdistuvasta väkivallasta
  • vahvistaa ikääntyneiden kanssa työskentelevien kykyä vastata ikääntyneiden naisuhrien erityistarpeisiin
  • tukea henkilöstön ja vapaaehtoisten kykyä ymmärtää paremmin ikääntyneiden naisten väkivaltakokemuksia ja tarpeita
  • tukea ikääntyviin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen toimintalinjausten soveltamista käytäntöön, erityisesti sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä
  • tukea palvelukeskuksia kehittämään ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn toimintamalleja

Hankkeen tuotoksina syntyi ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan koulutusohjelma ja -käsikirja, vapaasti hyödynnettävissä oleva verkkokurssi sekä raportti ikääntyneiden naisten väkivaltakokemuksista ja heidän tukemisestaan.

Lataa TISOVA -hankkeen esite.

Lataa TISOVA -hankkeen koulutuskäsikirja.

Katso TISOVA -hankkeen verkkokurssi.

Lataa TISOVA -hankkeen muut tuotokset.