TISOVA -hankkeen uutisia, kevät 2018

Helsingin pohjoinen palvelualue osallistuu aktiivisesti TISOVAn kehittämistyöhön. Alueella toimii hankkeen ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna Kustaankartanon ja Syystien Monipuolisten Palvelukeskusten eri toimintoja, kuten lyhytaikaishoito, päivätoiminta ja vapaaehtoistyö sekä alueen omaishoidon toimintakeskus, kotihoito ja gerontologinen sosiaalityö.

Ohjausryhmä on keskustellut ikääntyneisiin kohdistuvan perhe- ja lähisuhdeväkivallan piirteistä ja haasteista, joita ammattityöntekijät kohtaavat työssään. Työntekijät tunnistavat väkivaltatapauksia. Niihin puuttuminen ja ikääntyneen turvallisuudesta huolehtiminen vaatii kuitenkin usein pitkäaikaista työtä ikääntyneen kanssa, jotta hän uskaltautuisi kertomaan kokemastaan väkivallasta ja ottamaan apua vastaan. Jos väkivallantekijä myös huolehtii ikääntyneestä, ikääntynyt pelkää jäävänsä vaille apua selviytyäkseen kotona. Lisäksi aikuistenkin lasten asioista ja selviytymisestä huolehtiminen on joskus ikääntyneen kokemuksena tärkeämpää kuin oma turvallisuus. Myös kumppanin muistisairauden oireet aiheuttavat väkivallan riskitilanteita.

Hankkeessa järjestettiin tammikuussa 2018 keskustelutilaisuus ikääntyneille palvelukeskuksen asiakkaille. Tilaisuus sai hyvän vastaanoton. Erityisesti ikääntyneitä kiinnosti ihmisoikeusteema. Keskustelutilaisuuden jälkeen ikääntyneitä naisia ilmoittautui pienryhmään, joka kokoontui kolme kertaa kevään 2018 aikana. He olivat erittäin kiinnostuneita tietämään kansainvälisistä ihmisoikeuskysymyksistä, erityisesti ikääntyneiden näkökulmasta. Ryhmien teemana oli myös itsenäisyys, itsemääräämisoikeus ja kuulluksi tulemisen oikeus. Ryhmissä keskusteltiin myös ikääntyneiden naisten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta.

Ohjausryhmä päätti järjestää alueen ammattityöntekijöille koulutusta huhtikuun 2018 aikana. Koulutustilaisuuksia oli yhteensä neljä eri puolilla pohjoista palvelualuetta. Koulutukseen osallistui yhteensä 55 työntekijää kotihoidosta ja palvelukeskusten eri toiminnoista. He ovat  jakaneet huoltaan ikääntyneiden turvallisuudesta, heidän kokemastaan väkivallasta sekä työn haasteista.

Kiireisistä työaikatauluistaan huolimatta työntekijät ovat aidosti kiinnostuneita asiakkaistaan ja heidän hyvinvoinnistaan. Koulutuksissa kerätään kyselylomakkeilla tietoa vanhuspalvelujen ammattityöntekijöiden tiedoista ja kokemuksista hankkeessa tehtävää käsikirjaa varten, jonka tulisi vastata heidän tarpeitaan. Myös ikääntyneille ja vapaaehtoisille tullaan järjestämään koulutusta syksyllä 2018.